Wat is een Kleurenklok?


Kleurenklok Model A3Een Kleurenklok is een klok waar je niet meer op kunt zien hoe laat het is en je kunt er ook geen klok op leren kijken. Wat is het dan wel? Een handig hulpmiddel, om kinderen zelfstandig te leren werken. Kinderen krijgen inzicht in tijd.

De wijzerplaat van de Kleurenklok is ingedeeld in vaste tijdsblokken met een vaste kleur. Zo staat geel bijvoorbeeld voor 20 minuten en lichtblauw voor 10 minuten. De klok heeft nog maar 1 wijzer.

Per keer dat je je kind zelfstandig wil laten werken, maak je een afspraak met het kind. Bijvoorbeeld: je mag nog 15 minuten achter de computer. Die ene wijzer op de klok zet je aan het begin van het oranje vlak. De wijzer loopt gewoon door zoals op een normale klok. Tijdens het verstrijken van de tijd kan het kind zelf de kleur in de gaten houden. Hij ziet de wijzer vooruit gaan; zodra de volgende kleur is bereikt weet het kind dat zijn tijd voorbij is.

Voor wie is de Kleurenklok bedoeld?


Een Kleurenklok is een hulpmiddel dat steeds vaker gebruikt wordt binnen zowel het basis- als speciaal onderwijs en de (jeugd-)hulpverlening. Maar ook voor thuisgebruik: zeker wanneer kinderen dan zowel thuis als op school hetzelfde hulpmiddel kunnen gebruiken.

Model A (wandmodel) wordt met name groepsgewijs gebruikt.
Het model B (tafelmodel) is individueel te gebruiken. Model H (horlogemodel) is geschikt, om in individuele 'mobiele situaties' te worden gebruikt. Allen hebben ze als doel kinderen zelfstandig te leren werken.

De Kleurenklok is ook zeer geschikt voor kinderen die nog geen klok kunnen lezen.
De klok is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met Autisme (PDD-NOS) en ADHD, maar inmiddels worden Kleurenklokken nu gebruikt voor alle kinderen. De Kleurenklok kent dus nu al vele gebruikers:
  • leerkrachten in basis- & speciaal onderwijs (kleuterklassen en onderbouw)
  • remedial teachers
  • speltherapeuten
  • ouders in thuissituaties
  • pedagogisch medewerkers van diverse doelgroepen.