Doel en voordelen van de Kleurenklok


Je kind aan het werk zetten lukt soms nog wel. Je kind zelfstandig enige tijd laten spelen of werken wordt soms al moeilijker. Als een kind nog geen klok kan kijken, hoe weet het dan hoelang 5 of 10 minuten zijn? Enkele voorbeelden:
  • Over 20 minuten vertrek je naar oma of naar de dierentuin. Hoe vaak vraagt een kind: 'Gaan we nu al?'.
  • Om de beurt achter de computer..... ieder kind nog 15 minuten. Hoe maak je dat duidelijk?
  • Een of meerdere kinderen in de klas een taakgericht werkje binnen een bepaalde tijd af laten maken.

Soms zijn bovenstaande situaties aan kinderen moeilijk uit te leggen, en heeft het kind daar hulp bij nodig. 

Iedere leerkracht, hulpverlener en ouder bedenkt zich nu vast ook momenten waarop een Kleurenklok binnen zijn/haar werkveld of thuis nog meer gebruikt kan worden. Het is per kind afhankelijk hoe de klok ingezet wordt. Welk doel wordt nagestreefd?
Het belangrijkste is wel dat kinderen zelf hun vooraf afgesproken tijd om te werken in de gaten kunnen houden. Ze kunnen duidelijk zien wanneer de tijd voorbij is. Want dan namelijk komt de wijzer op een andere kleur. Voor kinderen wordt visueel gemaakt hoe lang een periode duurt.

Het belangrijkste doel is kinderen leren een periode zelfstandig bezig te zijn. Uit ervaringen van ouders/leerkrachten die werken met de Kleurenklok weten we ook dat:
  • Kinderen gemotiveerd zijn om met de Kleurenklok te werken (ze gaan er zelfs om vragen)
  • Kinderen ervaren rust
  • De tijd die binnen een kleur nog rest gaat het kind daadwerkelijk gebruiken.

Bij sommige kinderen kan het zijn dat er in de groep, in de klas en thuis aan een bepaalde vaardigheid gewerkt dient te worden. Het voordeel van een Kleurenklok in deze is dat 'het teken' dat gebruikt wordt, in alle situaties duidelijk en hetzelfde is (dus bijv. niet op school een stoplicht, en thuis een kookwekker). Een ander voordeel van de Kleurenklok voor kinderen is dat ze ook daadwerkelijk opbouwend kunnen werken. Een kleur verder betekent namelijk al weer langer zelfstandig kunnen werken.